miércoles, 28 de diciembre de 2011

2 BATX. OZEANIAR KLIMAren IRUZKINA

KLIMAREN IRUZKINA
IRATI GONZALEZ-ek  egina
OZEANIAR KLIMA
Penintsularen iparraldeko hiriaren klimograma honetan zera ikusten dugu:
1-Tenperaturari begira,bataz bestekoa 14ºCtakoa da,epela  7ºC-20ºCbitartean dagoelako latitude epelean kokatzen baita.Eguzkiaren izpiak  neguan zeharrago eta udan zuzenago jotzen baitute.
2-19,7ºC-8,9ºC= 10,8ºC.Tenperatura leunak dira eta tenperatura bitartea txikia (10,8ºC) kostaldean,itsasoaren eraginaren ondorioz,udak freskoak eta neguak moderatuak dira.Hau itsasoko urak astiro  berotu edo hozten direnez   udan fresko dago eta neguan epelago daude.Itsas korronte beroarenn eraginez baita.
3-Neguak hotzak edo freskoak dira    atlantikotik datozen borraskak   euriak eta haize hotzak dakartzatelako.
Udan tenperatura beroenak ematen dira  Azoreetako antizikloiaren eraginpean  dago eta.
-D-IDORTASUNA :  GAÜSSEN INDIZEA<.PREZIPITAZIOAK begiratuz.
                                               -Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               -0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                              
                                       : LAUTENSACH            
Indiziea kaalkulatzeko:
-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEA

2-EURIAK
4-Euri guztien batuketa 1981mm takoa da  ,orduan hezea da 800mm baino gorakoa delako.Prezipitazioak ugariak eta erregularrak   dira inguru horiek fronte polarreko depresioa etengabeko  eraginen menpe daudelako da.
5-Mendikateak itsasotik hurbil daudenez ,hodeiak mendien kontra jotzen dute eta mendiak zeharkatzeko gorantz egitean ur tantak euri bezala jausten dira:euri orografikoak.
EURIA gune hezeetan  baina bestaldean hodeiak ia euri gabe jaisten dira.:gune lehorrak.
6-Prezipitazio gutxien egiten duen  urtaroa uda da,Azoreetako Antizikloia iparralderantz mugituta dagoelako eta bere eraginpean gaudelako.Nahiz eta Azoreetako antizikloiaren eraginpean egon fronte polarraren  eraginez  euriak leun erortzen dira noizbehinka.
7-Ibaien isurialdeari begira Kantauriarra da ,ur emaria ugaria da  prezipitazioak ugariak direlako.Ibaien ur emari   gehien Udazken -neguan  ematen da eta gutxien  udan .
8-Landaredia ozeanikoa ematen da:tenperatura epela eta euri ugariak  landaredi ugaria egotea eragiten du.Hezetasunera egokituta daude   eta hosto erorkorrekoa da:pagoak,hariztiak,pinudiak,belardiak…
9-Klima mota ozeanikoa da eta penintsularen iparraldean ematen da.:Kantabria  edo Euskal Autonomi Erkidegoari dagokio.         IRATI   GONZALEZ    2C

KLIMAREN         IRUZKINA

1-TENPERATURAK
         A-BATAZ-BESTEKO TENPERATURA : Guztien batuketa:12=
                            Berotsua   >17ºC  baino gehiago
                            Beroa   15-17.5ºC
                            Epela   12,5-15ºC bitartean
                           Freskoa:>10-12,5ºC
                            Baxua:<10ºC  baino gutxiago

Zergatia:Alderdi epelean kokatua dagoelako :urtaroak,eguzkia
         B-ZABALTASUN TERMIKOA: Tenperatura garaiena-baxuena=
                            Oso Garaia:18ºtakoa baino haundiagoa
                           Garaia:16-18ºtakoa baino haundiagoa
                            Ertaina:13º-16º bitartekoa
                            Txikia:9-12ºtakoa baino txikiagoa
Oso txikia .>8ºtakoa
Zergatia:Itsasoaren eragina,erliebe menditsua,
kontinentaltasuna,garaiera
C-URTAROAK:
               NEGUAN:Leuna,>-10 hilabeteren batek       badu
                                   moderatua ,5- 10 ºC hilabete bat ere ez
hotza:3-5ºC hilabeterik hotzenaren tenperatura erdia
                               UDAN: Berotsua,>-22 hilabeteren batek badu tenperatura erdia
  freskoa,>-22 hilabete bat ere ez
  leuna:>-10ºC hilabeterik hotzenak

D-IDORTASUNAGAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                               +2:MEDITERRANEOA
                                       : LAUTENSACH           
Indiziea kaalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEA
>2 hilabete
1-3 hilabete  ERDI HEZEA
4-7 hilabete  ERDI IDORRA
7-11 hilabete ERDI BASAMORTUKOA
2-EURIAK
A-GUZTIRA:Hilabete guztien batuketa=
                           Oso hezea:>1.000mm
                            Hezea:800mm  baino gehiago
                            Lehorra:300-800mm bitartean
                            Erdi-idorra: 300mm baino gutxiago
                            Idorra:30/250?????mm baino  gutxiago
-BANAKETA: erregularra hilabete lehorrik ez
Nahiko erregularra:gehienez 2 hilabete lehor,
Irregularra:2 hilabete baino gehiago lehorrak
Oso irregularrak:+7 hilabete lehorrak
-FORMA:Euria edo elurra,txingorra
Banaketa:
B-URTAROAK:euri gehien: udazkenan,negua:fronte polarra,mediterraneoko borraskak.....
                        Euri gutxien:udan:Azoretako Antizikloia,....
C-OSAGAIEKIN   LOTU: Erliebeak:foëhn efektua.
3-IBAI ETA LANDAREDIA   MOTA

4-KLIMA MOTA  :KOKAPENA eta dagokion AUTONOMI ERKIDEGOA

2 BATX. GASTEIZko KLIMOGRAMAREN IRUZKINA

GASTEIZ
YAIZA GARCIAk  egina

ŸTENPERATURA: 11,7ºC   ( epela )
ŸZABALTASUN TERMIKOA: 19,4ºC - 4,6ºC = 14,8ºC  ( ertaina )
ŸURTAROAK:

-Neguan: 4,6ºC
-Udan: 19,4ºC

ŸEURIAK: 843,9 mm  ( hezea )

Gasteizko klimograma honetan zera ikus dezakegu:

Ÿ Batazbesteko tenperatura 11,7ºC-koa da ,beraz, epela da 7ºC eta 20 ºC bitartean dagoelako eta
alderdi epelean kokatuta dagoelako. Gainera lurraren ardatza inklinatua denez, eguzkiaren izpiak ez dute jotzen beti berdin  ( urtaroen arabera ).
 
·        Zabaltasun termikoa 14,8ºC-koa da, hau da, ertaina, 10ºC eta 20ºC bitartean baitago.
Gainera banalerroetako mendi txikiak uzten dituzten arroak eta tarteko haranak, iparraldetik, eragin ozeanikoak leuntzen dituzte eta kontinentalizazioari mesede egiten die.
·        Urtaroari begira:Neguak hotzak dira eta izozte ugarikoak izaten dira eta udan, berriz, tenperaturak gora egiten dute Azoreetako Antizikloiagatik .
D-IDORTASUNA :  GAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                                                                              HILABETE  2:HEZEA
  LAUTENSACH            
Indizea kalkulatzeko:
-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera
>2 hilabete
-1-3 hilabete  ERDI HEZEA

·    Euri guztien batuketa 843,9 mm-koa da ( hezea) 800 mm-ko baino gehiago delako. Iparraldean prezipitazio gehiago dago hegoaldean baino.
Gehiengoa  udazkenean eta neguan izaten da, fronte polarra eraginpean dagoelako eta minimoa udan izaten da.
Euri gutxien udan  egiten eta Azoreetako antizikloiak eraginda.

·        Landaredia transitziokoa da, hango landareak udan beroa eta neguan hotza baldintzatzen dute asko eta gainera hezetasunak oso garrantzi handia du. Adib: ametzak eta erkametzak.

·        Ibaiek isurialde mediterraneora isurtzen dira. Hauen luzera ertainekoak dira eta  ur emari irregularra dute.Ur emari gehien udaberrian eta udazkenean dira eta gutxien udan.
·        Klima transitzioko klima ozeanikoa da. Arabaren eta Nafarroaren erdialdean dago.
·        Euskal Autonomi Erkidegoari  dagokio

HAIZEA SARRAGA-k ordenagailuan  idatzia
2011/1/9
KLIMAREN         IRUZKINA

1-TENPERATURAK
         A-BATAZ-BESTEKO TENPERATURA : Guztien batuketa:12=
                            Berotsua   >17ºC  baino gehiago
                            Beroa   15-17.5ºC
                            Epela   12,5-15ºC bitartean
                           Freskoa:>10-12,5ºC
                            Baxua:<10ºC  baino gutxiago

Zergatia:Alderdi epelean kokatua dagoelako :urtaroak,eguzkia
         B-ZABALTASUN TERMIKOA: Tenperatura garaiena-baxuena=
                            Oso Garaia:18ºtakoa baino haundiagoa
                           Garaia:16-18ºtakoa baino haundiagoa
                            Ertaina:13º-16º bitartekoa
                            Txikia:9-12ºtakoa baino txikiagoa
Oso txikia .>8ºtakoa
Zergatia:Itsasoaren eragina,erliebe menditsua,
kontinentaltasuna,garaiera
C-URTAROAK:
               NEGUAN:Leuna,>-10 hilabeteren batek       badu
                                   moderatua ,5- 10 ºC hilabete bat ere ez
hotza:3-5ºC hilabeterik hotzenaren tenperatura erdia
                               UDAN: Berotsua,>-22 hilabeteren batek badu tenperatura erdia
  freskoa,>-22 hilabete bat ere ez
  leuna:>-10ºC hilabeterik hotzenak

D-IDORTASUNAGAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                               +2:MEDITERRANEOA
                                       : LAUTENSACH           
Indiziea kaalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEA
>2 hilabete
1-3 hilabete  ERDI HEZEA
4-7 hilabete  ERDI IDORRA
7-11 hilabete ERDI BASAMORTUKOA
2-EURIAK
A-GUZTIRA:Hilabete guztien batuketa=
                           Oso hezea:>1.000mm
                            Hezea:800mm  baino gehiago
                            Lehorra:300-800mm bitartean
                            Erdi-idorra: 300mm baino gutxiago
                            Idorra:30/250?????mm baino  gutxiago
-BANAKETA: erregularra hilabete lehorrik ez
Nahiko erregularra:gehienez 2 hilabete lehor,
Irregularra:2 hilabete baino gehiago lehorrak
Oso irregularrak:+7 hilabete lehorrak
-FORMA:Euria edo elurra,txingorra
Banaketa:
B-URTAROAK:euri gehien: udazkenan,negua:fronte polarra,mediterraneoko borraskak.....
                        Euri gutxien:udan:Azoretako Antizikloia,....
C-OSAGAIEKIN   LOTU: Erliebeak:foëhn efektua.
3-IBAI ETA LANDAREDIA   MOTA

4-KLIMA MOTA  :KOKAPENA eta dagokion AUTONOMI ERKIDEGOA

2 BATX. STA CRUZ DE TENERIFE ko klimaren IRUZKINA

STA CRUZ DE TENERIFE
YAIZA GARCIA   egilea

·               TENPERATURA: 20,8ºC  (beroa)
·               ZABALTASUN TERMIKOA: 24,7 -  17,4 = 7,3ºC  (txikia)
·               URTAROAK:
·               -Neguan: 17,4ºC
·               -Udan: 24,7ºC

·               EURIAK: 251,5 mm (erdi- idorra)

·                Batazbesteko tenperatura 20,8ºC-koa da, hau da, beroa,

o   Kanariar Uharteak tropikoen arteko eremua ukitzen dutelako eta Afrikako kostaldetik hurbil dagoelako.

·               Zabaltasun termikoa 7,3ºC-koa da eta horrek esan nahi du txikia dela,
o   itsasoaren eragina handia jasotzen baditu, uhartea izateagatik, eta tropikotik hurbil dagoelako.
·               Urtaroari begira:Tenperaturarik garaiena udan ematen da, abuztuan, eta 24,7ºC-koa da baina urte osoan ez du aldaketa handirik izaten.
o   Horren zergatia Azoreetako antizikloia, haize alisioak eta Saharako airea jasotzen delako.
·       Tenperatura  baxuena neguan ematen da baina ez dira    17,4ºC – tik jaitsi.

Urtaroari begira :Tenperatura baxuena urtarrilean ematen da ( 17,4ºC) eta  honen zergatia  garaierarena da , tenperatura ia berdinak izaten baitira urte osoan zehar.
D-IDORTASUNA :  GAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               
                                               +2:MEDITERRANEOA
                                       : LAUTENSACH            
Indizea kalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera>2 hilabete
-7-11 hilabete ERDI BASAMORTUKOA

·          Euriari edo prezipitazioei erreparatzen badiegu ikus dezakegu erdi-idorra dela, urte osoaren eurien batuketa 251,5 mm-koa baita.
     Honen kausa da antizikloi subtropikalak indarra duela.
Euri gehienak  neguan izaten dira
    Atlantikotik datozen depresioen eraginez.
Euri gutxien udan
    azoreetako antizikloiagatik.

·               Kanarietan, Balearretan bezala, ez dago ibairik,
errekatsuak daude. Kanarietan akuiferoak gehiegi ustiatu direnez, gaur egun ia-ia ez dago etengabe ura duen errekarik.

·               Irla hauetako landarediak aberastasun handia du.

Uharteak direnez endemismoak ( landare- formazio berezko eta esklusiboak ) eta erlikiak daude. Aipagarrienak: tabaibak, dragoak, teideko bioletak,.... baina berora eta lehortasunera egokituak dira.

·               Klima mota hau ( Kanarietako klima ) uharte hauetan baino ez da ematen.
·               Autonomi Erkidegoa: Kanarietakoa da.


KLIMAREN         IRUZKINA

1-TENPERATURAK
         A-BATAZ-BESTEKO TENPERATURA : Guztien batuketa:12=
                            Berotsua   >17ºC  baino gehiago
                            Beroa   15-17.5ºC
                            Epela   12,5-15ºC bitartean
                           Freskoa:>10-12,5ºC
                            Baxua:<10ºC  baino gutxiago

Zergatia:Alderdi epelean kokatua dagoelako :urtaroak,eguzkia
         B-ZABALTASUN TERMIKOA: Tenperatura garaiena-baxuena=
                            Oso Garaia:18ºtakoa baino haundiagoa
                           Garaia:16-18ºtakoa baino haundiagoa
                            Ertaina:13º-16º bitartekoa
                            Txikia:9-12ºtakoa baino txikiagoa
Oso txikia .>8ºtakoa
Zergatia:Itsasoaren eragina,erliebe menditsua,
kontinentaltasuna,garaiera
C-URTAROAK:
               NEGUAN:Leuna,>-10 hilabeteren batek       badu
                                   moderatua ,5- 10 ºC hilabete bat ere ez
hotza:3-5ºC hilabeterik hotzenaren tenperatura erdia
                               UDAN: Berotsua,>-22 hilabeteren batek badu tenperatura erdia
  freskoa,>-22 hilabete bat ere ez
  leuna:>-10ºC hilabeterik hotzenak

D-IDORTASUNAGAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                               +2:MEDITERRANEOA
                                       : LAUTENSACH           
Indizea kalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEA
>2 hilabete
1-3 hilabete  ERDI HEZEA
4-7 hilabete  ERDI IDORRA
7-11 hilabete ERDI BASAMORTUKOA
2-EURIAK
A-GUZTIRA:Hilabete guztien batuketa=
                           Oso hezea:>1.000mm
                            Hezea:800mm  baino gehiago
                            Lehorra:300-800mm bitartean
                            Erdi-idorra: 300mm baino gutxiago
                            Idorra:30/250?????mm baino  gutxiago
-BANAKETA: erregularra hilabete lehorrik ez
Nahiko erregularra:gehienez 2 hilabete lehor,
Irregularra:2 hilabete baino gehiago lehorrak
Oso irregularrak:+7 hilabete lehorrak
-FORMA:Euria edo elurra,txingorra
Banaketa:
B-URTAROAK:euri gehien: udazkenan,negua:fronte polarra,mediterraneoko borraskak.....
                        Euri gutxien:udan:Azoretako Antizikloia,....
C-OSAGAIEKIN   LOTU: Erliebeak:foëhn efektua.
3-IBAI ETA LANDAREDIA   MOTA
4-KLIMA MOTA  :KOKAPENA eta dagokion AUTONOMI ERKIDEGOA2 BATX. GIJONEKO KLIMAREN IRUZKINA

GIJONEKO KLIMAREN IRUZKINA
IRATI GLZ-ek egina

1.TENPERATURAK

·        A-Batez besteko tenperatura: 13.9
          Epela 7-20ºC bitartean
          Zergatia: Alderdi epelean kokatua dagoelako

·        B-Zabaltasun termikoa: 19.6-9.3=10.3
          Ertaina: 10º-20º bitartean
          Zergatia: itsasoaren eragina
·        C-Urtaroak
                 Neguan: 9.3
                 Udan:19.6

2.EURIAK

·        A-Guztiak: 1037.5 mm.
           Hezea:800mm baino gehiagO
3.IDORTASUNA


D-IDORTASUNA :  GAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                   LAUTENSACH            
Indizea kalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEATenperaturari begira, bataz besteko tenperatura 13.9koa da, beraz, tenperatura epela da 7-20ºC bitartean
alderdi epelean kokatuta dagoelako.
Tenperaturak leunak dira eta tenperatura-bitarteak txikiak dira
kostaldean, itsasoaren eraginaren ondorioz, itsasoa epe laburrean hoztu eta berotu(tenperatura baretzailea), udak freskoak eta neguak moderatua dira.Itsas korronte beroak ere (Gulf Stream) tenperaturak baretzen ditu ere.

Urtaroei begira ,neguak hotzak dira,
Atlantikotik datozen borraskak tenperatura hotzak ekartzen dituztelako.
Udan tenperatura beroenak ematen dira,
Azoreetako antizikloiaren eraginpean gaudelako.
D-IDORTASUNA :  GAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                   LAUTENSACH            
Indizea kalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean

-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEA

Euri guztien batuketa 1037.5 mm-koa da, orduan hezea da 800mm baino gorakoagoa delako.
Prezipitazio  gehien udazken –neguan egiten ditu
Prezipitazioak ugariak eta erregularrak dira, inguru horiek fronte polarreko depresioen (Islandiako) etengabeko eraginen menpe daudelako.

Euria baldintzatzen duen beste  faktorea euri orografikoak(foehn efektua) dira:
Mendikateak itsasotik hurbil daudenez,  hodeiek mendien kontra jotzen dute eta gora egitean ur tantak euri bezala jausten dira: Euria gune hezeetan erortzen dira baina bestalde hodeiak ia euri gabe jaisten dira: gune lehorrak. Prezipitazio gutxien egiten duen urtaroa uda da,
Azoreetako antizikloia iparraldera mugituta dagoelako eta bere eraginpean gaudelako.  Nahiz eta Azoreetako antizikloiaren eraginpean egon, fronte polarraren eraginez euriak leun erortzen dira noiz behinka.

Ibaiei begira, isurialdea kantabriarra da,
ur emaria ugaria da prezipitazioak ugariak direlako. Ibaien ur emari gehien neguan ematen da eta gutxien udan baina ur emaria nahiko erregularra da.

Landaredia ozeanikoa ematen da,
tenperatura epela eta euri ugariak landaredi ugaria egotea eragiten du. Hezetasunera egokituta daude, adib: pagoa, pinuak, belardiak…
Klima mota  ozeanikoa da eta penintsularen iparraldean dago eta Asturiaseko  autonomia erkidegoari dagokio.
KLIMAREN         IRUZKINA

1-TENPERATURAK
         A-BATAZ-BESTEKO TENPERATURA : Guztien batuketa:12=
                            Berotsua   >17ºC  baino gehiago
                            Beroa   15-17.5ºC
                            Epela   12,5-15ºC bitartean
                            Freskoa:>10-12,5ºC
                            Baxua:<10ºC  baino gutxiago

Zergatia:Alderdi epelean kokatua dagoelako :urtaroak,eguzkia
         B-ZABALTASUN TERMIKOA: Tenperatura garaiena-baxuena=
                            Oso Garaia:18ºtakoa baino haundiagoa
                           Garaia:16-18ºtakoa baino haundiagoa
                            Ertaina:13º-16º bitartekoa
                            Txikia:9-12ºtakoa baino txikiagoa
Oso txikia .>8ºtakoa
Zergatia:Itsasoaren eragina,erliebe menditsua,
kontinentaltasuna,garaiera
C-URTAROAK:
               NEGUAN:Leuna,>-10 hilabeteren batek       badu
                                   moderatua ,5- 10 ºC hilabete bat ere ez
hotza:3-5ºC hilabeterik hotzenaren tenperatura erdia
                               UDAN: Berotsua,>-22 hilabeteren batek badu tenperatura erdia
  freskoa,>-22 hilabete bat ere ez
  leuna:>-10ºC hilabeterik hotzenak

D-IDORTASUNAGAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                               +2:MEDITERRANEOA
                                       : LAUTENSACH           
Indizea kalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEA
>2 hilabete
1-3 hilabete  ERDI HEZEA
4-7 hilabete  ERDI IDORRA
7-11 hilabete ERDI BASAMORTUKOA
2-EURIAK
A-GUZTIRA:Hilabete guztien batuketa=
                           Oso hezea:>1.000mm
                            Hezea:800mm  baino gehiago
                            Lehorra:300-800mm bitartean
                            Erdi-idorra: 300mm baino gutxiago
                            Idorra:30/250?????mm baino  gutxiago
-BANAKETA: erregularra hilabete lehorrik ez
Nahiko erregularra:gehienez 2 hilabete lehor,
Irregularra:2 hilabete baino gehiago lehorrak
Oso irregularrak:+7 hilabete lehorrak
-FORMA:Euria edo elurra,txingorra
Banaketa:
B-URTAROAK:euri gehien: udazkenan,negua:fronte polarra,mediterraneoko borraskak.....
                        Euri gutxien:udan:Azoretako Antizikloia,....
C-OSAGAIEKIN   LOTU: Erliebeak:foëhn efektua.
3-IBAI ETA LANDAREDIA   MOTA
4-KLIMA MOTA  :KOKAPENA eta dagokion AUTONOMI ERKIDEGOA