viernes, 10 de mayo de 2013

4 DBH 6 GAIAREN ARIKETAK AZTERKETARAKO

6 GAlA :GERREN ARTEKO ALDIA.BIGARREN MUNDU GERRA


1 ATALA    145 ORR.

2 Adierazi zerekin dauden lotuta honako gertaera hauek:

a)  boltxebikeak eta iraultzaren kontrakoak aurrez aurre jarri zituen;
b)fabriken kontrola langileen esku jarri zuen;
c) Lehen Mundu Gerran jarraitzea erabaki zuen.


3 Eman SESBko errepubliken izen batzuk.

2ATALA   146-7 ORR.

2 Azaldu testuko honako esaldi hau:

«enpresen benetako balioa ez zetorren bat enpresa horien akzioek burtsan zuten balio handiarekin»,

3ATALA   148 ORR.

l- Zergatik eta nola eragin zion Estatu Batuetako ekonomiari burtsaren krisiak?

4ATALA  150 ORR.

1 Bilatu mapan eta aipatu erregimen demokratikoa eta erregimen autoritario a zuten  hiruna herrialde.

2 Erabili hiztegia, eta bereizi autoritario eta totalitario kontzeptuak. 3 Aipatu totalitarismoak agintera heltzea erraztu zuten zergatiak.

5 lrudien laguntzaz, seinalatu erregimen totalitarioen ezaugarriak.

5·ATALA   152 ORR.

1 Lotu honako gertaera edo/eta ideia hauek Mussolinirekin, Hitlerrekin edo biekin:

a)  Parlamentuaren kontrako jarrera.
b)Erromarako Martxa.
c) Antikomunismoa.
d) Antisemitismoa.
e) Gizartearen eta ekonomiaren kontrola.
f)Ariar arrazaren nagusitasuna.
6ATALA   154 ORR.

1 Azaldu zergatik sartu ziren Erresuma Batua, Frantzia, Sobietar Batasuna, Japonia eta Estatu Batuak Bigarren Mundu Gerran.

7ATALA  155 .ORR.

1 Bereizi kontzentrazio-esparruak eta deuseztatze-esparruak.

2 Orrialde bikoitz honetako informazio idatzian eta grafikoan oinarrituta, idatzi
Holokaustoari eta nazien deuseztatze-esparruei buruz duzun iritzia.


8ATALA  160 ORR.

1 Egizu eskema, Bigarren Mundu Gerraren ondorio politiko, ekonomiko,
demografiko eta sozial nagusiak zehaztuz


jueves, 9 de mayo de 2013

3DBH 7GAIA .ARIKETAK AZTERKETARAKO


3DBHko  7 GAIAREN ARIKETAK:INDUSTRIA JARDUERA

168 orr.  1 ATALA

2 Zer da industriako jarduera? Zer  zeregin dute horretan lehengaiek  eta energia-iturriek?

170 ORR. 2ATALA

2 Erreparatu mapari, eta erantzun:

Nola irudikatzen da mineral bakoitza? Zein herrialdek dute baliabide mineral gehien? Lurreko zein zonaren artean egiten da lehengaien munduko merkataritza?

174 ORR.  4ATALA

1 Egizu energia-iturri alternatiboei buruzko konparazio-Iaukia; lauki horretan, energia horien jatorria, ekoizle nagusiak eta sortzen dituzten arazoak zehaztu behar dituzu.

178  ORR.  5ATALA

2 Erreparatu irudiei, eta deskribatu zer modutako industria-produkzioa deskribatzen duen GAURKO INDUSTRIAK.

180 ORR. 6ATALA

2 Bilatu Interneten eta liburuan  industria-espazioen irudiak.

Gero, bildu hiru agiri bereizitan, eta ipini agiri bakoitzaren buruan irudikatzen duen industria-espazioaren definizio laburra .

182 ORR.7ATALA

1 Irakurri testua, aztertu irudiak, eta erantzun:

- Non daude industria-kontzentrazio nagusiak?

- Zein da industria gutxien duen kontinentea?

- Zein arrazoiren bidez azaldu daiteke egoera hori? 


 

 
 

3 Antolatu bi zutabetan herrialde aberatsen eta herrialde pobreen ekarria industriako lanaren munduko banaketara.

184 ORR. ZEHATZ EUROPAKO INDUSTRIA

1 Egizu kontzeptu-mapa, Europako industriaren ezaugarriak erakusteko.

2 Orrialde bikoitz honetako informazioa kontuan hartuta, erantzun:

- Zein dira Europako tradizioko sektoreak? Non daude? Nolako egoeran daude?

- Zein dira goi-teknologia duten industria-sektoreak? Nolako
egoeran daude gaur egun?

3 Aurkitu mapan eta idatzi koadernoan Europako industriagune
nagusiak.

188 ORR  EGIAZTATU ZURE GAITASUNAK


2 Bereizi, azalpena emanez, honako kontzeptu bikote hauek: tradizioko energiak – energia alternatiboak; eskulangintzako industria - industria modernoa; industria astuna - indus-
tria arina.

4 Hurrengo irudia industriagune batena da. Aztertu irudi hori, eta erantzun:

a) Zer motatako industriagunea da?

b) Nolako industriak ezarri dira bertan?

c) Non egoten dira halako industriaguneak?

189orr.

6 Osatu lauki hau:
 
 

 8 Aztertu eta iruzkindu erregai fosilen 2008ko munduko eskualdekako produkzioa eta kontsumoa dakartzan honako estatistika–taula hau

FRACKING

FRACKING ETA OSASUNA

FRACKING

FRACKING

FRACKING

FRACKING

ALBISTEA:FRACKING SARRERA?

2013-5-9


 FRACKING -I BURUZKO INFORMAZIOA  OROZKON

ARABAKO FRACKING EZ PLATAFORMAKOAK ETA LAUDIOKOAK ERE INFORMAZIO EMAN DIGUTE  .

OROZKON ETA  HILABETEAREN BUKAERAN????, EDO, FROGA SISMIKO BATZUK EGINGO DITUZTE  ERREPIDE PUBLIKOETAN,LUR PUBLIKOETAN ETA PRIBATUETAN.ZURE LURRETIK BADOA ABISATU BEHAR DIZUTE .
UDALEAN PROIEKTUA ETA NONDIK PASATUKO DENAREN BERRI DAUKATE.
GAURKO BILERAN BAKOITZARI INFORMATUKO DIOTELA ESAN DU UDALAK.

GUZTI  HAU FRACKING EGITEKO AURREA DA ,BESTELA ZERTARAKO HAINBESTE DIRU GASTATU?
HAMABOST EGUN BARRU ,BESTE BILERA BAT EGONGO DA OROZKON.

TERE OLABARRIA

3DBH FRACKING