lunes, 6 de febrero de 2012

2 BATXILERGOA HISTORIA: PROGRAMAZIOA IKASTURTEKO USPrako GAIAK ETA TESTU

HISTORIA: 2013-2014 IKASTURTEKO USPrako GAIAK ETA TESTUAK

 

Gai-zerrenda hamabi gaik (2009/10 ikasturtean baino bi gehiago) eta 24 testuk  (2009/10 ikasturtean baino sei gutxiago) osatzen dute. Horietatik hogei joan den  ikasturtekoak berak dira eta lau berriak.
Sarrera-probako ariketak bi aukera izango ditu, A eta B, eta ikasleek horietako  bat hautatu beharko dute. A aukera lehen ataleko gai batek eta bigarren ataleko   testu batek osatuko dute. B aukera bigarren ataleko gai batek eta lehen ataleko  testu batek osatuko dute.
LEHEN ATALA (1808-1930)
1. GAIA. Antzinako Erregimenaren krisialdia (1808-1814): Cadizko Gorteak
eta 1812ko Konstituzioa.
TESTUAK:
1. Cadizko Konstituzioa (1812-03-19)
2. Persiarren Manifestua (1814-04-12)
2. GAIA. Estatu liberalaren eraikuntza eta finkapena (1834-1874).
TESTUAK:
3. Mendizabalen Desamortizazio Dekretua (1836-02-21)
4. Burdinbideen Lege Orokorra (1855-06-06)
3. GAIA. Foruak eta liberalismoa: Karlistadak eta foruak indargabetzeko
prozesua (1833-1876).
TESTUAK:
5. 1839ko urriaren 25eko Legea
6. 1876ko uztailaren 21eko Legea
4. GAIA. Errestaurazioko sistema politikoa (1875-1923).
TESTUAK:
7. 1876ko Konstituzioa (1876-06-30)
8. Joaquín Costaren Oligarquía y caciquismo lanaren pasartea (1901)
5. GAIA. Euskal Herriko industrializazioa eta haren gizarte-ondorioak (1875-1923).
TESTUAK:
9. Federico Echevarriaren hitzaldia librekanbismoari eta protekzionismoari buruz (1893-12-09)
10. Vicente Blasco Ibáñezen El intruso eleberriaren pasartea (1904)

6. GAIA. Langileen mugimendua eta nazionalismoa Euskal Herrian (1890-1923).
TESTUAK:
11. Euskeldun Batzokijaren estatutuak (1894)
12. La Lucha de Clases astekariko artikulua (1896-05-23)
BIGARREN ATALA (1931-1985)
7. GAIA. Bigarren Errepublika Espainian: 1931ko Konstituzioa eta erreformak (1931-1936).
TESTUAK:
13. Clara Campoamor diputatuak Gorte Konstituziogileetan emandako  hitzaldia (1931-09-01)
14. Fronte Popularraren programa (1936-01-16)


8. GAIA. Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila Euskal Herrian (1931-1939).
TESTUAK:
15. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (1936-10-04)
16.Bizkaian eta Gipuzkoan kontzertu ekonomikoak ezeztatzeko legedekretua (1937-06-23)

9. GAIA. Estatu frankistaren sorrera (1939-1959).
TESTUAK:
17. Erantzukizun politikoen legea (1939-02-09)
18.Nazio-intereseko industriak babesteko legea (1939-10-25)
10. GAIA. Diktadura frankistaren finkapena eta krisialdia (1959-1975).
TESTUAK:
19.Municheko Europako Mugimenduaren Kongresuan hartutako erabakia  (1962-06-07/08)
20. Estatuaren Lege Organikoa (1967-01-11)
11. GAIA. Diktadura frankista Euskal Herrian (1939-1975).
TESTUAK:
21. Baionako Hitzarmena (1945-03-31)
22. Antonio Añoveros Bilboko gotzainaren sermoia (1974-02-24)
12. GAIA. Trantsizioa (1975-1985): 1978ko Konstituzioa eta 1979ko Gernikako  Estatutua.
TESTUAK:
23. 1978ko Espainiako Konstituzioa (1978-12-29)
24. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (1979-12-18)

TESTU ETA GAI  HAUEK EGIN BEHAR DIRA

No hay comentarios:

Publicar un comentario