viernes, 10 de mayo de 2013

4 DBH 6 GAIAREN ARIKETAK AZTERKETARAKO

6 GAlA :GERREN ARTEKO ALDIA.BIGARREN MUNDU GERRA


1 ATALA    145 ORR.

2 Adierazi zerekin dauden lotuta honako gertaera hauek:

a)  boltxebikeak eta iraultzaren kontrakoak aurrez aurre jarri zituen;
b)fabriken kontrola langileen esku jarri zuen;
c) Lehen Mundu Gerran jarraitzea erabaki zuen.


3 Eman SESBko errepubliken izen batzuk.

2ATALA   146-7 ORR.

2 Azaldu testuko honako esaldi hau:

«enpresen benetako balioa ez zetorren bat enpresa horien akzioek burtsan zuten balio handiarekin»,

3ATALA   148 ORR.

l- Zergatik eta nola eragin zion Estatu Batuetako ekonomiari burtsaren krisiak?

4ATALA  150 ORR.

1 Bilatu mapan eta aipatu erregimen demokratikoa eta erregimen autoritario a zuten  hiruna herrialde.

2 Erabili hiztegia, eta bereizi autoritario eta totalitario kontzeptuak. 3 Aipatu totalitarismoak agintera heltzea erraztu zuten zergatiak.

5 lrudien laguntzaz, seinalatu erregimen totalitarioen ezaugarriak.

5·ATALA   152 ORR.

1 Lotu honako gertaera edo/eta ideia hauek Mussolinirekin, Hitlerrekin edo biekin:

a)  Parlamentuaren kontrako jarrera.
b)Erromarako Martxa.
c) Antikomunismoa.
d) Antisemitismoa.
e) Gizartearen eta ekonomiaren kontrola.
f)Ariar arrazaren nagusitasuna.
6ATALA   154 ORR.

1 Azaldu zergatik sartu ziren Erresuma Batua, Frantzia, Sobietar Batasuna, Japonia eta Estatu Batuak Bigarren Mundu Gerran.

7ATALA  155 .ORR.

1 Bereizi kontzentrazio-esparruak eta deuseztatze-esparruak.

2 Orrialde bikoitz honetako informazio idatzian eta grafikoan oinarrituta, idatzi
Holokaustoari eta nazien deuseztatze-esparruei buruz duzun iritzia.


8ATALA  160 ORR.

1 Egizu eskema, Bigarren Mundu Gerraren ondorio politiko, ekonomiko,
demografiko eta sozial nagusiak zehaztuz


No hay comentarios:

Publicar un comentario