jueves, 9 de mayo de 2013

3DBH 7GAIA .ARIKETAK AZTERKETARAKO


3DBHko  7 GAIAREN ARIKETAK:INDUSTRIA JARDUERA

168 orr.  1 ATALA

2 Zer da industriako jarduera? Zer  zeregin dute horretan lehengaiek  eta energia-iturriek?

170 ORR. 2ATALA

2 Erreparatu mapari, eta erantzun:

Nola irudikatzen da mineral bakoitza? Zein herrialdek dute baliabide mineral gehien? Lurreko zein zonaren artean egiten da lehengaien munduko merkataritza?

174 ORR.  4ATALA

1 Egizu energia-iturri alternatiboei buruzko konparazio-Iaukia; lauki horretan, energia horien jatorria, ekoizle nagusiak eta sortzen dituzten arazoak zehaztu behar dituzu.

178  ORR.  5ATALA

2 Erreparatu irudiei, eta deskribatu zer modutako industria-produkzioa deskribatzen duen GAURKO INDUSTRIAK.

180 ORR. 6ATALA

2 Bilatu Interneten eta liburuan  industria-espazioen irudiak.

Gero, bildu hiru agiri bereizitan, eta ipini agiri bakoitzaren buruan irudikatzen duen industria-espazioaren definizio laburra .

182 ORR.7ATALA

1 Irakurri testua, aztertu irudiak, eta erantzun:

- Non daude industria-kontzentrazio nagusiak?

- Zein da industria gutxien duen kontinentea?

- Zein arrazoiren bidez azaldu daiteke egoera hori? 


 

 
 

3 Antolatu bi zutabetan herrialde aberatsen eta herrialde pobreen ekarria industriako lanaren munduko banaketara.

184 ORR. ZEHATZ EUROPAKO INDUSTRIA

1 Egizu kontzeptu-mapa, Europako industriaren ezaugarriak erakusteko.

2 Orrialde bikoitz honetako informazioa kontuan hartuta, erantzun:

- Zein dira Europako tradizioko sektoreak? Non daude? Nolako egoeran daude?

- Zein dira goi-teknologia duten industria-sektoreak? Nolako
egoeran daude gaur egun?

3 Aurkitu mapan eta idatzi koadernoan Europako industriagune
nagusiak.

188 ORR  EGIAZTATU ZURE GAITASUNAK


2 Bereizi, azalpena emanez, honako kontzeptu bikote hauek: tradizioko energiak – energia alternatiboak; eskulangintzako industria - industria modernoa; industria astuna - indus-
tria arina.

4 Hurrengo irudia industriagune batena da. Aztertu irudi hori, eta erantzun:

a) Zer motatako industriagunea da?

b) Nolako industriak ezarri dira bertan?

c) Non egoten dira halako industriaguneak?

189orr.

6 Osatu lauki hau:
 
 

 8 Aztertu eta iruzkindu erregai fosilen 2008ko munduko eskualdekako produkzioa eta kontsumoa dakartzan honako estatistika–taula hau

No hay comentarios:

Publicar un comentario