martes, 20 de marzo de 2012

AZTERKETA GEOGRAFIA

2 B BATXILERGOA


APIRILAK 25  

TEORIA
3. Gaia SELEKT: Espainiako klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkion landaretza motak).70-76/92-98


Selektibitaterako galdera:


- Espainiako klima mota nagusien  eta  eremu klimatiko bakoitzari dagozkien landaretza mota desberdinen sintesia.


4. Gaia SELEKT: Euskal Herriko klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkion landaretza motak).454-455         landaredia fotokopiatan


Selektibitaterako galdera:


- Euskal Herriko klima mota nagusien  eta  eremu klimatiko bakoitzari dagozkien landaretza mota desberdinen sintesia.

9. Gaia SELEKT:  Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta bagintzarako espazioak Espainian.


Selektibitaterako galderak:161-167


- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia hezean.
- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia mediterraneo aldean.
- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia barnealdean.


10. Gaia SELEKT: Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal  Autonomia Erkidegoan.461-465


Selektibitaterako galderak:


- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Atlantiko isurialdean.
- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Mediterraneo  isurialdean.

PRAKTIKOAK


1-KLIMOGRAMAK
17. ariketa SELEKT:  Espainiako nekazaritza-paisaien maparen iruzkina.161-167
18. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko  nekazaritza-paisaien maparen iruzkina.462-465


MAIATZAK 2


III. BLOKEA: POPULAZIOA

5. Gaia SELEKT: Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan. 275-277/284-285


Selektibaterako galderak:- Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Espainian.
- Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Euskal Autonomia Erkidegoan.485-486


 6. Gaia SELEKT: Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz).


Selektibaterako galderak:


- Barne-Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz). 286-291
- Kanpo-Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz).292-299


Ariketa praktikoak:

10. ariketa. SELEKT: Espainiako demografia-erregimenen bilakaeraren   grafikoaren  iruzkina (1886 urtetik orain  arte)279-284
11. ariketa.  SELEKT:  Espainiako migrazio-saldoen maparen  iruzkina.288-291  ;289ko mapa
12. ariketa. SELEKT: Espainiako lurraldeetara etorritako atzerritarren ehunekoen maparen iruzkina.296-298  ; 297ko mapa
13. ariketa.  SELEKT: Espainiako edo/eta Euskal Autonomia Erkidegoko adin piramideen iruzkina.fotokopiak

III. Blokea:Definizioak
Zentsu-Errolda  275
Populazio dentsitate 276
Biztanleriaren benetako hazkunde  299
Trantsizio demografiko 280
Bizi-itxaropen  278
Biztanleriaren zahartze  278
Migrazio-saldo 286
Nekazaritza-exodo  286
Biztanleria aktibo 303 ?

IV. BLOKEA: HIRI-SISTEMA

7. Gaia SELEKT: Espainiako hirigintza prozesuaren sintesia (industrializazio aurreko, industrializazio garaiko eta industrializazio osteko hiria).

Selektibitaterako galderak:

- Industrializazio aurreko hiria.315-318
- Industrializazio garaiko eta industrializazio osteko hiria.318-320

8. Gaia SELEKT: Hiri-egitura: alde zaharra, zabalgunea eta periferia.  322-335

Selektibitaterako galdera:

- Hiri-egitura: alde zaharra, zabalgunea eta periferia.

Ariketa praktikoak:

14. ariketa SELEKT: Hiriburu bakoitzeko  planoa (Selektibitate azterketan Lurralde Historikoaren araberakoa izango da, bakoitzari berea):  hiri-sail eta sail-atalen mugaketa,  idatzizko legenda egitea eta beraren iruzkina. fotokopiak
15.  ariketa SELEKT: Espainiako hiri-hierarkia maparen iruzkina.341-348
16. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko   hiri-hierarkia maparen iruzkina.492-496

IV. Blokea:Definizioak
Alde zahar 322
Zabalgune 327
CBD
Hiri-hierarkia  343
Metropoli-inguru  333
Konurbazio  335
Urbanizazio barreiatua
Pendulu-mugimenduak
Hiri-Antolamenduko Plan Orokor  338?


MAIATZAK 1711. Gaia SELEKT: Industria-espazioak Espainian: industria sektore nagusiak eta industriaren kokapena. 210-212
Selektibitaterako galderak:
- Espainiako Industria-sektore nagusiak.  212-219
-Industriaren kokapena Espainian.
12. Gaia SELEKT: Industria-espazioak Euskal Autonomia Erkidegoan: industria sektore nagusiak eta industriaren kokapena.472-475 urriegia da
Selektibitaterako galderak:
- Euskal Autonomia Erkidegoko  industria-sektore nagusiak.
-Industriaren kokapena Euskal Autonomia Erkidegoan.
13.  Gaia SELEKT: - Turismo espazioak Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan.
 Selektibitaterako galderak:253-264
- Turismo-jarderaren  bilakaera eta egungo garrantzia Espainian.
- Turismo-jardueraren   bilakaera eta egungo garrantzia Euskal Autonomia Erkidegoan.

 Ariketa praktikoak:
19. ariketa SELEKT: Espainiako industria eremuen eta industria-garapen ardatz potentzialen maparen iruzkina.219-228
20. ariketa  SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko  industria-enplegu dentsitate maparen iruzkina.472-475?  begiratu
- 21. ariketa SELEKT:  Espainiako errepide-sare maparen iruzkina. 239-244
22. ariketa SELEKT:  Espainiako trenbide-sare maparen iruzkina242/245-252

V. Blokea:
Nekazaritza intentsibo 139
Nekazaritza estentsibo  139
Abeltzaintza intentsibo
Abeltzaintza estentsibo  158
Nekazaritza-ustiapena 139
Nekazaritza-paisaia
NBP (Nekazaritza Politika Bateratu)
Industria berregituratze
Industria deslokalizazio
Goi-teknologiako industria 214
Tertziarizazio    235
Garapen iraunkor 
Garraio-azpiegiturak  242?

No hay comentarios:

Publicar un comentario