sábado, 31 de marzo de 2012

NEKAZARITZA LANA

DOLUMIN BARIKUAN EGINDAKO INKESTA

3-4 DBH :APIRILAK 16AN GOOGLE DOOCS-EN BIDEZ AGINDU EDO KORREOZ.
1 BATXILERGOKOEK  :APIRILAK 8AN

LANA

1-POWER POINTEN BIDEZ
2-KOKAPENA:GOOGLE MAPS-EN BIDEZ
3-ARGAZKIAK GEHITU.
4-KORREOZ BIDALI   EDO GOOGLE DOCS-EN BIDEZ

jueves, 22 de marzo de 2012

4DBHko GALDERA POSIBLEAK

 APIRILAK  19A

1-EUSKAL HERRIKO INDUSTRIALIZAZIOA:
-BIZKAIKO INDUSTRIALIZAZIOA
-GIPUZKOAKO INDUSTRIALIZAZIOA
-LANGILE MUGIMENDUA EUSKKAL HERRIAN

2-LANGILE MUGIMENDUA:

-HASIERATIK SOZIALISMO UTOPIKORAINO:LEHENENGO EKIMENAK,LUDDITAK,KARTISTAK.
-SOZIALISMO UTOPIKOA.
-SOZIALISMO ZIENTIFIKOAREN EZAUGARRIAK
-LANGILEEN NAZIOARTEKO ELKARTEAREN EZAUGARRIAK

52 Faktore ekonomikoez gain, inperio kolonialen sorrera bultzatu zuten beste faktore batzuk ere izan ziren. Lotu gezien bidez:

Faktore sozialak: Presio demografikoa eta langabeziaren arazoa murrizteko ihesbidea
Faktore ideologikoak: Ahalegin misiolaria eta kristautasuna hedatzea Europako arraza zuriaren misio zibilizatzailea.
Faktore politikoak: Nazioarteko prestigioa Gune estrategíkoak bilatzea helburu militarrekin eta komertzialekín

44 Zergatik interesatzen zitzaion Bizkaiko meatzeetako burdin mea Europako siderurgiari?

Siderurgian txertatutako berrikuntza teknologiko garrantzitsuenetako batek, Bessemer bihurgailuak, fosforo gutxí zuen burdin mea behar zuen. Eta horixe zen, hain zuzen ere, Bizkaiko mearen ezaugarrietako bat.

BIGARREN SEKTOREA

 MARTXOAK  28- 
MAIATZAK 7  -BERRESKURAPENA
 BIGARREN SEKTOREAREN GALDERA POSIBLEAK   3DH
  1.          Oinarrizko   osagaiak
  2.          Industria motak
  3.          Industriaren kokapenaren  zergatiak
  4.          Sorturiko industria paisaia motak  :argazkiak
  5.          Munduan, Espainiako Estatuan  eta Euskal Herrian duen kokapenaz  jardun ondoren .ez
  6.          Ingurumen-arazoak
  7.          Ingurumen-arazoez  arazo  irtenbidea emateko proposamenak
  8.          Industrializazioa  Euskal Herrian

martes, 20 de marzo de 2012

1 BATX. HISTORIA GARAIKIDEKO AZTERKETA

1 B BATXILERGOA
 APIRILAK 279.GAIA  :DEMOKRAZIAK ETA TOTALITARISMOA


1. Demokraziak eta diktadurak gerra arteko aldian.EZ
2. Demokraziaren hondamena :Faxismoa
2.1-2.2-
2.3-2.4
3. Nazismoa
3.1-3.2-
3.3 -3.4

4.Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila Euskadin
    4.1 Lehenengo Autonomi Estatutua
    4.2 Lehenengo Eusko  Jaurlaritza
6. Euskadi eta  Bigarren Mundu Gerran -308-309 orr.
     6.1 Euskaldunak erbestean  
     6.2 Euskaldunak  eta hasierako frankismoa    
LIBURUKO TESTUAK :Hemen blogean zuzenduta daude.

  TEORIA :BAT EUSKAL HERRIKO HISTORIA

 MAIATZAK 10


11. GAIA GERRA HOTZA


1.Gerra Hotza
2.Mendebaldeko blokea:  bilakaera  politikoa
3.Mendebaldeko blokeko  ekonomia
4.SESB  eta bloke komunista
5.Europar Batasuna sortzeko prozesua

6.Francoren diktadura Euskal Herrian
7.Trantsizioa Euskadin eta autonomia
8.Euskal gizartea eta kultura XX.mendean.


LIBURUKO TESTUAK:

  TEORIA :BAT EUSKAL HERRIKO HISTORIA

AZTERKETA GEOGRAFIA

2 B BATXILERGOA


APIRILAK 25  

TEORIA
3. Gaia SELEKT: Espainiako klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkion landaretza motak).70-76/92-98


Selektibitaterako galdera:


- Espainiako klima mota nagusien  eta  eremu klimatiko bakoitzari dagozkien landaretza mota desberdinen sintesia.


4. Gaia SELEKT: Euskal Herriko klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari dagozkion landaretza motak).454-455         landaredia fotokopiatan


Selektibitaterako galdera:


- Euskal Herriko klima mota nagusien  eta  eremu klimatiko bakoitzari dagozkien landaretza mota desberdinen sintesia.

9. Gaia SELEKT:  Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta bagintzarako espazioak Espainian.


Selektibitaterako galderak:161-167


- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia hezean.
- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia mediterraneo aldean.
- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Espainia barnealdean.


10. Gaia SELEKT: Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal  Autonomia Erkidegoan.461-465


Selektibitaterako galderak:


- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Atlantiko isurialdean.
- Nekazaritzarako,  abeltzaintzarako eta basogintzarako espazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Mediterraneo  isurialdean.

PRAKTIKOAK


1-KLIMOGRAMAK
17. ariketa SELEKT:  Espainiako nekazaritza-paisaien maparen iruzkina.161-167
18. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko  nekazaritza-paisaien maparen iruzkina.462-465


MAIATZAK 2


III. BLOKEA: POPULAZIOA

5. Gaia SELEKT: Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan. 275-277/284-285


Selektibaterako galderak:- Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Espainian.
- Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak Euskal Autonomia Erkidegoan.485-486


 6. Gaia SELEKT: Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz).


Selektibaterako galderak:


- Barne-Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz). 286-291
- Kanpo-Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Autonomia Erkidegokoei arreta berezia eskainiz).292-299


Ariketa praktikoak:

10. ariketa. SELEKT: Espainiako demografia-erregimenen bilakaeraren   grafikoaren  iruzkina (1886 urtetik orain  arte)279-284
11. ariketa.  SELEKT:  Espainiako migrazio-saldoen maparen  iruzkina.288-291  ;289ko mapa
12. ariketa. SELEKT: Espainiako lurraldeetara etorritako atzerritarren ehunekoen maparen iruzkina.296-298  ; 297ko mapa
13. ariketa.  SELEKT: Espainiako edo/eta Euskal Autonomia Erkidegoko adin piramideen iruzkina.fotokopiak

III. Blokea:Definizioak
Zentsu-Errolda  275
Populazio dentsitate 276
Biztanleriaren benetako hazkunde  299
Trantsizio demografiko 280
Bizi-itxaropen  278
Biztanleriaren zahartze  278
Migrazio-saldo 286
Nekazaritza-exodo  286
Biztanleria aktibo 303 ?

IV. BLOKEA: HIRI-SISTEMA

7. Gaia SELEKT: Espainiako hirigintza prozesuaren sintesia (industrializazio aurreko, industrializazio garaiko eta industrializazio osteko hiria).

Selektibitaterako galderak:

- Industrializazio aurreko hiria.315-318
- Industrializazio garaiko eta industrializazio osteko hiria.318-320

8. Gaia SELEKT: Hiri-egitura: alde zaharra, zabalgunea eta periferia.  322-335

Selektibitaterako galdera:

- Hiri-egitura: alde zaharra, zabalgunea eta periferia.

Ariketa praktikoak:

14. ariketa SELEKT: Hiriburu bakoitzeko  planoa (Selektibitate azterketan Lurralde Historikoaren araberakoa izango da, bakoitzari berea):  hiri-sail eta sail-atalen mugaketa,  idatzizko legenda egitea eta beraren iruzkina. fotokopiak
15.  ariketa SELEKT: Espainiako hiri-hierarkia maparen iruzkina.341-348
16. ariketa SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko   hiri-hierarkia maparen iruzkina.492-496

IV. Blokea:Definizioak
Alde zahar 322
Zabalgune 327
CBD
Hiri-hierarkia  343
Metropoli-inguru  333
Konurbazio  335
Urbanizazio barreiatua
Pendulu-mugimenduak
Hiri-Antolamenduko Plan Orokor  338?


MAIATZAK 1711. Gaia SELEKT: Industria-espazioak Espainian: industria sektore nagusiak eta industriaren kokapena. 210-212
Selektibitaterako galderak:
- Espainiako Industria-sektore nagusiak.  212-219
-Industriaren kokapena Espainian.
12. Gaia SELEKT: Industria-espazioak Euskal Autonomia Erkidegoan: industria sektore nagusiak eta industriaren kokapena.472-475 urriegia da
Selektibitaterako galderak:
- Euskal Autonomia Erkidegoko  industria-sektore nagusiak.
-Industriaren kokapena Euskal Autonomia Erkidegoan.
13.  Gaia SELEKT: - Turismo espazioak Espainian eta Euskal Autonomia Erkidegoan.
 Selektibitaterako galderak:253-264
- Turismo-jarderaren  bilakaera eta egungo garrantzia Espainian.
- Turismo-jardueraren   bilakaera eta egungo garrantzia Euskal Autonomia Erkidegoan.

 Ariketa praktikoak:
19. ariketa SELEKT: Espainiako industria eremuen eta industria-garapen ardatz potentzialen maparen iruzkina.219-228
20. ariketa  SELEKT: Euskal Autonomia Erkidegoko  industria-enplegu dentsitate maparen iruzkina.472-475?  begiratu
- 21. ariketa SELEKT:  Espainiako errepide-sare maparen iruzkina. 239-244
22. ariketa SELEKT:  Espainiako trenbide-sare maparen iruzkina242/245-252

V. Blokea:
Nekazaritza intentsibo 139
Nekazaritza estentsibo  139
Abeltzaintza intentsibo
Abeltzaintza estentsibo  158
Nekazaritza-ustiapena 139
Nekazaritza-paisaia
NBP (Nekazaritza Politika Bateratu)
Industria berregituratze
Industria deslokalizazio
Goi-teknologiako industria 214
Tertziarizazio    235
Garapen iraunkor 
Garraio-azpiegiturak  242?

HISTORIA AZTERKETA

 2   A BATXILERGOA

MARTXOAK  28

 TESTUAK

9. Federico Echevarriaren hitzaldia librekanbismoari eta protekzionismoari buruz (1893-12-09)
10. Vicente Blasco Ibáñezen El intruso eleberriaren pasartea (1904)

6. GAIA. Langileen mugimendua eta nazionalismoa Euskal Herrian (1890-1923).
TESTUAK:
11. Euskeldun Batzokijaren estatutuak (1894)
12. La Lucha de Clases astekariko artikulua (1896-05-23)
7. GAIA. Bigarren Errepublika Espainian: 1931ko Konstituzioa eta erreformak (1931-1936).
APIRILAK 25

8. GAIA. Bigarren Errepublika eta Gerra Zibila Euskal Herrian (1931-1939).

9. GAIA. Estatu frankistaren sorrera (1939-1959).

10. GAIA. Diktadura frankistaren finkapena eta krisialdia (1959-1975)

TESTUAK

13. Clara Campoamor diputatuak Gorte Konstituziogileetan emandako  hitzaldia (1931-09-01)
14. Fronte Popularraren programa (1936-01-16)
15. Euskal Herriko Autonomia Estatutua (1936-10-04)
16.Bizkaian eta Gipuzkoan kontzertu ekonomikoak ezeztatzeko legedekretua (1937-06-23)

MAIATZAK 3

11. GAIA. Diktadura frankista Euskal Herrian (1939-1975).
12. GAIA. Trantsizioa (1975-1985): 1978ko Konstituzioa eta 1979ko Gernikako  Estatutua.

TESTUAK:

19.Municheko Europako Mugimenduaren Kongresuan hartutako erabakia  (1962-06-07/08)bai   FOTOKOPIAK
21. Baionako Hitzarmena (1945-03-31)  IRUZKINA EGIN
22. Antonio Añoveros Bilboko gotzainaren sermoia (1974-02-24)IRUZKINA EGIN
23. 1978ko Espainiako Konstituzioa (1978-12-29) bai.

viernes, 16 de marzo de 2012

EUSKAL ABIZENAK AURKITZEKO

Acciones de Documento
§  Send this page to somebody 
§  Print this page
Genealogía Vasca
Reunimos en esta sección algunos links con datos e informaciones básicas que pueden servir de ayuda a quienes desean iniciar su árbol genealógico, indagar en torno a sus orígenes o dar con el paradero de posibles parientes en Euskal Herria o en los diversos países de la Diáspora. Esperamos que este pueda ser el punto arranque de esa búsqueda.
ARCHIVOS PARROQUIALES
Para consultar partidas de nacimiento, matrimonio o fallecimiento de los Archivos Parroquiales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa (no existen servicios similares en Nafarroa o Iparralde):
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaiawww.aheb-beha.org
Archivo Histórico Diocesano de San Sebastiánwww.elizagipuzkoa.org/artxiboa
Archivo Histórico Diocesano de Vitoriawww.ahdv-geah.org
Irargi, Centro de Patrimonio Documental (reúne todos los anteriores)En www.irargi.org
EXPERTOS EN GENEALOGÍA Y BUSQUEDA DE FAMILIA
Web de la asociación de Genealogistas Vasco-Navarros Antzinakowww.antzinako.org
¿Buscas a tus parientes vascos? La web Euskaldunak Munduan te ayudawww.origenvasco.org

CONSULTAS A BASES DE DATOS
Los siguientes son links que conducen a bases de datos de apellidos vascos. El hecho de no aparecer en ellos no significa necesariamente que el apellido consultado no sea vasco. Muchos apellidos vascos pueden deletrearse de diferentes maneras.
Base de datos de apellidos vascos basada en trabajos de Koldo Mitxelenawww.kaixo.com/euskaletxea
Fondo Bernardo Estornés Lasa (topónimos, personajes famosos...)www.euskomedia.org
Apellidos historiados en el libro ‘Los Vascos en la Argentina’www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs/apellidos_vascos
Índice de apellidos y buscador de Euskal Abizenakwww.euskalabizenak.com
Euskaltzaindia: Base de Datos de la Onomástica Vascawww.euskaltzaindia.net/eoda/index.asp?hizkuntza=es
Surnames researched by Xabier Ormaechea and Susan Ibarra (con foro)www.buber.net/Basque/Surname

FOROS Y LISTAS DE CORREO SOBRE GENEALOGÍA VASCA
Listas y foros de internet donde aficionados a la genealogía e 
investigadores que estudian o indagan sobre apellidos vascos
 
ponen en común el resultado de su esfuerzo y comparten alegrías y dificultades. Quienes desean localizar a un ancestro o
 
inician su propio árbol genealógico pueden hallar aquí el cobijo
 
de la experiencia de quienes ya han recorrido ese camino. A
 
la hora de inscribirse, se recomienda presentarse adecuadamente, solicitar las cosas con humildad y proporcionar datos lo más precisos posible sobre la persona o personas sobre las que se desea información.
Genea64: Genealogie en Béarn et Pays Basquehttp://fr.groups.yahoo.com/group/genea64
Gen-v-n: Genealogía Vasco Navarra (*)http://groups.yahoo.com/group/gen-vn

[(*) Esta lista se integró en agosto de 2005 en Basque Genealogy]

REVISTA DE GENEALOGÍA VASCA
Se trata de un boletín digital semanal dedicada a temas relacionados con la genealogía y los apellidos de Euskal Herria.
Revista 'Apellidos Vascos'www.apellidosvascos.com

ALGUNOS RECURSOS VASCOS SOBRE TOPÓNIMOS, HERÁLDICA, EMIGRACIÓN...
Linajes en Navarra con escudo de armaswww.euskalnet.net/ganer
Certain Mariages au Pays Basque (casamientos en Iparralde y Bearn)http://perso.orange.fr/argia
Base de datos toponímicos de la Comunidad Autónoma Vascawww1.euskadi.net/euskara_eaetoponimia/bin/default.apl?idioma=1
Búsqueda de topónimos en la CAPV (sólo Alava, Bizkaia y Gipuzkoa)www.euskara.euskadi.net
Toponimia y oiconimia de Bizkaia; para situar el caserío de sus antepasadoswww.bizkaia.net/hirigintza/GidaKartografikoa
Mapas de Francia (permite ubicar caseríos en Iparralde)www.geoportail.fr
Linajes.net, página de Imanol Pagola Salazar (imágenes de 35.000 escudos)www.linajes.net 
Los Vascos franceses en Chilehttp://membres.lycos.fr/emigrationchili
The Basque Genealogy Homepage, by Susan & Fernando Ybarrahttp://home.earthlink.net/~fybarra/design.html
Toponimia oficial de Navarrahttp://toponimianavarra.tracasa.es
Servicio de Investigación Genealógica de Eusko Ikaskuntzawww.eusko-ikaskuntza.org/es/euskoshop/heraldica

RECURSOS GENERALES
Links a sitios y recursos internacionales de diversa índole que 
pueden resultar de utilidad en el transcurso de una investigación genealógica.
Programas o software de Genealogíawww.genealogia-es.com/enlazsof.html
Surname navigator (búsquedas simultáneas en distintas bases de datos)www.surnamenavigator.org
Diccionario Heráldico y Genealógico de García Carraffawww.loc.gov/rr/hispanic/geneal/index_gc.html
Search for ancestors in familysearch.comwww.familysearch.com
American Family Immigration History Center (Ellis Island)www.ellisislandrecords.org
Geneanet, gran base de datos e información genealógica en linea (en francés)www.geneanet.com
MyTrees.com: base de datos sobre ancestroswww.kindredkonnections.com
Apellidos franceses en Argentina (incluye algunos vascos)www.apellidosfranceses.com.ar
Missing people researchers: genealogistas profesionaleswww.genealogypro.com/directories/missing-people.html
Social Security Death Index (USA)http://ssdi.rootsweb.com
United States Cemetery Directorywww.interment.net/us/index.htm
Earliest recorded male settlers of Alta California (1769-1800)http://members.tripod.com/~GaryFelix/index5F.htm
Genealogías colombianas (sobre apellidos vascos en 'Novedades')www.genealogiascolombianas.org
Anillo de Genealogía Hispanawww.elanillo.com
Francogene.com: Le portail de la généalogie francophonewww.francogene.com/index.php?l=fr

DIRECTORIOS TELEFONICOS Y POR PAISES
Por medio de los directorios es posible localizar a personas que en Euskal Herria (Hegoalde o Iparralde), en el pueblo o comarca de la que llegaron nuestros antepasados, o en los diversos países de la Diáspora adonde emigraron, portan el apellido que estamos investigando.
Páginas blancas para Hegoalde (Telefónica de España)www.paginasblancas.es
Páginas amarillas (compañía QDQ)http://www.qdq.com
Páginas blancas para Iparralde (pagesjaunes)www.pagesjaunes.fr
Otro anuario francés de teléfonoswww.annu.com/annu_gb/index_gb.html
Páginas blancas (Argentina)www.paginasblancas.com.ar/Telefonos.action
Páginas blancas (Uruguay)www.volt.com.uy/homepage/homepage.asp
Páginas blancas (Chile)www.blancas.cl
Páginas blancas (Estados Unidos)www.whitepages.com
Páginas blancas internacionales (múltiples países)http://c.asselin.free.fr/french/paginas_amarillas.htm#pbinter
AnyWho Online Directorywww.anywho.com

http://www.euskalkultura.com/genealogia-vasca/genealogia-vasca?language_sync=1

HELBIDE HONETATIK  ATERA DUT INFORMAZIO HAU.


http://www.myheritage.es/family-tree-builder?trn=ppc_google&trp=Spain_ES_EN_FTB_Search_New&trl=chart&gclid=CPrioo-j7K4CFUcntAodPTDKHQ

ZUHAITZ GENEALOGIKOA EGITEKO PLANTILLA .