miércoles, 28 de diciembre de 2011

2 BATX. GASTEIZko KLIMOGRAMAREN IRUZKINA

GASTEIZ
YAIZA GARCIAk  egina

ŸTENPERATURA: 11,7ºC   ( epela )
ŸZABALTASUN TERMIKOA: 19,4ºC - 4,6ºC = 14,8ºC  ( ertaina )
ŸURTAROAK:

-Neguan: 4,6ºC
-Udan: 19,4ºC

ŸEURIAK: 843,9 mm  ( hezea )

Gasteizko klimograma honetan zera ikus dezakegu:

Ÿ Batazbesteko tenperatura 11,7ºC-koa da ,beraz, epela da 7ºC eta 20 ºC bitartean dagoelako eta
alderdi epelean kokatuta dagoelako. Gainera lurraren ardatza inklinatua denez, eguzkiaren izpiak ez dute jotzen beti berdin  ( urtaroen arabera ).
 
·        Zabaltasun termikoa 14,8ºC-koa da, hau da, ertaina, 10ºC eta 20ºC bitartean baitago.
Gainera banalerroetako mendi txikiak uzten dituzten arroak eta tarteko haranak, iparraldetik, eragin ozeanikoak leuntzen dituzte eta kontinentalizazioari mesede egiten die.
·        Urtaroari begira:Neguak hotzak dira eta izozte ugarikoak izaten dira eta udan, berriz, tenperaturak gora egiten dute Azoreetako Antizikloiagatik .
D-IDORTASUNA :  GAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                                                                              HILABETE  2:HEZEA
  LAUTENSACH            
Indizea kalkulatzeko:
-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera
>2 hilabete
-1-3 hilabete  ERDI HEZEA

·    Euri guztien batuketa 843,9 mm-koa da ( hezea) 800 mm-ko baino gehiago delako. Iparraldean prezipitazio gehiago dago hegoaldean baino.
Gehiengoa  udazkenean eta neguan izaten da, fronte polarra eraginpean dagoelako eta minimoa udan izaten da.
Euri gutxien udan  egiten eta Azoreetako antizikloiak eraginda.

·        Landaredia transitziokoa da, hango landareak udan beroa eta neguan hotza baldintzatzen dute asko eta gainera hezetasunak oso garrantzi handia du. Adib: ametzak eta erkametzak.

·        Ibaiek isurialde mediterraneora isurtzen dira. Hauen luzera ertainekoak dira eta  ur emari irregularra dute.Ur emari gehien udaberrian eta udazkenean dira eta gutxien udan.
·        Klima transitzioko klima ozeanikoa da. Arabaren eta Nafarroaren erdialdean dago.
·        Euskal Autonomi Erkidegoari  dagokio

HAIZEA SARRAGA-k ordenagailuan  idatzia
2011/1/9
KLIMAREN         IRUZKINA

1-TENPERATURAK
         A-BATAZ-BESTEKO TENPERATURA : Guztien batuketa:12=
                            Berotsua   >17ºC  baino gehiago
                            Beroa   15-17.5ºC
                            Epela   12,5-15ºC bitartean
                           Freskoa:>10-12,5ºC
                            Baxua:<10ºC  baino gutxiago

Zergatia:Alderdi epelean kokatua dagoelako :urtaroak,eguzkia
         B-ZABALTASUN TERMIKOA: Tenperatura garaiena-baxuena=
                            Oso Garaia:18ºtakoa baino haundiagoa
                           Garaia:16-18ºtakoa baino haundiagoa
                            Ertaina:13º-16º bitartekoa
                            Txikia:9-12ºtakoa baino txikiagoa
Oso txikia .>8ºtakoa
Zergatia:Itsasoaren eragina,erliebe menditsua,
kontinentaltasuna,garaiera
C-URTAROAK:
               NEGUAN:Leuna,>-10 hilabeteren batek       badu
                                   moderatua ,5- 10 ºC hilabete bat ere ez
hotza:3-5ºC hilabeterik hotzenaren tenperatura erdia
                               UDAN: Berotsua,>-22 hilabeteren batek badu tenperatura erdia
  freskoa,>-22 hilabete bat ere ez
  leuna:>-10ºC hilabeterik hotzenak

D-IDORTASUNAGAÜSSEN INDIZEA
                                               Hilabete idorra:TºC x 2>P mm
                                               0-2 hilabete:OZEANIKOA
                                               +2:MEDITERRANEOA
                                       : LAUTENSACH           
Indiziea kaalkulatzeko:-30 mm euria hilabete bakoitzean
-Hilabete idorraren arabera: hilabete bat ere ez:HEZEA
>2 hilabete
1-3 hilabete  ERDI HEZEA
4-7 hilabete  ERDI IDORRA
7-11 hilabete ERDI BASAMORTUKOA
2-EURIAK
A-GUZTIRA:Hilabete guztien batuketa=
                           Oso hezea:>1.000mm
                            Hezea:800mm  baino gehiago
                            Lehorra:300-800mm bitartean
                            Erdi-idorra: 300mm baino gutxiago
                            Idorra:30/250?????mm baino  gutxiago
-BANAKETA: erregularra hilabete lehorrik ez
Nahiko erregularra:gehienez 2 hilabete lehor,
Irregularra:2 hilabete baino gehiago lehorrak
Oso irregularrak:+7 hilabete lehorrak
-FORMA:Euria edo elurra,txingorra
Banaketa:
B-URTAROAK:euri gehien: udazkenan,negua:fronte polarra,mediterraneoko borraskak.....
                        Euri gutxien:udan:Azoretako Antizikloia,....
C-OSAGAIEKIN   LOTU: Erliebeak:foëhn efektua.
3-IBAI ETA LANDAREDIA   MOTA

4-KLIMA MOTA  :KOKAPENA eta dagokion AUTONOMI ERKIDEGOA

No hay comentarios:

Publicar un comentario